Tổng kết sự kiện đua top Tân Thủ

Tổng kết sự kiện đua top Tân Thủ từ ngày 28/9 kết thúc 23h59 ngày 28/10 sau đây là bảng danh sách các bạn nằm trong top .

I: Chí Tôn Lục Địa

 

II: Thống Lĩnh Chủng Tộc

 

III: Vinh Danh Phú Hộ

Chi tiết và thể lệ phần thưởng đua top xem tại đây

+ Phần thưởng đã được trao trực tiếp vào web quản lý tài khoản hoàn tất vào lúc 10h15′ AM