Tổng kết sự kiện đua top Danh Vọng

Tổng kết sự kiện đua top Danh Vọng từ ngày 24/8 kết thúc 23h59 ngày 2/9 sau đây là bảng danh sách các bạn nằm trong top .

1 Đua Top All

Top all

2 Đua Top Class ( Chủng Tộc )

Top Class DW
Top Class DW
Top Class DK
Top Class DK
Top Class EF
Top Class EF
Top Class MG
Top Class MG
Top Class DL
Top Class DL

 

Top Class SM
Top Class SM

 

Top Class RF
Top Class RF

 

Chi tiết và thể lệ phần thưởng đua top xem tại đây

+ Phần thưởng đã được trao trực tiếp vào web quản lý tài khoản hoàn tất vào lúc 10h15′ AM