Thời gian sự kiện trong Mu Non Reset

Bảng khung giờ sự kiện trong Mu Non Reset Season 9 tổng hợp tất cả các hoạt động event mu online trong hệ thống như thời gian đi các sự kiện BloodCastle ( Sự kiện huyết lâu ) , DevilSquare (Quảng Trường Quỷ), ChaosCastle ( Hỗn Nguyên Lâu ) , Raklion ( Tướng Quân Nhện ) , và thời gian săn boss mu

Thời gian sự kiện trong Mu Non Reset

STT SỰ KIỆN SÁNG CHIỀU CÁCH THAM GIA PHẦN THƯỞNG
1 BloodCastle

(Huyết Lâu)

0h30, 2h30 4h30, 6h30 8h30, 10h30 12h30, 14h30 16h30, 18h30 20h30, 22h30 Gặp NPC Linh Hồn Thiên Sứ Tại Davias (209/29) – Luyện Exp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
2 DevilSquare

(Quảng Trường Quỷ)

0h00, 2h00 4h00, 6h00 8h00, 10h00 12h00, 14h00 16h00, 18h00 20h00, 22h00 Gặp NPC Charon Tại Noria (170/104) – Luyện Exp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
3 ChaosCastle

(Hỗn Nguyên Lâu)

1h00, 3h00 5h00, 7h00 9h00, 11h00 13h00, 15h00 17h00, 19h00 21h00, 23h00 Sử dụng áo Giáp Hỗn Nguyên – Các loại ngọc quý
4 Crywolf

(Pháo đài Sói)

N/A Thứ 4, Thứ 7 20h30 – Tập chung tại bản đồ Crywolf (125/31) – Các loại ngọc quý
5 CastleDeepEvent (Thung lũng thành Loren) 4h00 12h00, 20h00 Di chuyển tới bản đồ LorenDreep – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
6 Double Goer Sự Dụng Vé N/A – Sử dụng vé – Gặp NPC Lugadu tại Elbland (50/216) – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
7 Imperial Guardian (Baruka Event) Sử Dụng Vé N/A – Sử dụng vé – Gặp NPC Jerinter tại Devias 3 (228/220) – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
8 Kanturu

(Tháp tinh luyện)

Liên Tục Theo Thông Báo N/A  – Sử dụng nhẫn Dịch Chuyên tại bản đô Kanturu Relics (140/186)  – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
9 Raklion

(Hang ấp trứng)

Liên Tục Theo Thông Báo N/A  – Xuất hiện trên bản đồ Rakilon (Lacleon) Lối vào hang nhện ấp trứng (174/23)  – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo Cao cấp
10 Death King

(Bạch Cốt Tinh)

0h05, 4h05 8h05  12h05,16h05 20h05  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria – Các loại ngọc quý
11 Red Dragon

(Rồng Đỏ)

0h15, 4h15 8h15 12h15, 16h15 20h15 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias – Các loại ngọc quý
12 Great Golden Dragon

(Boss Hoàng Kim)

3h00, 7h00 11h00 15h00, 19h00 23h00  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên Tất cả bản đồ – Boss theo cấp hệ Bản Đồ  – Box Kundun 1 – 5
13 White wizard

(Phù Thủy Trắng)

1h50, 4h50 8h50 12h50, 16h50 20h50  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lorencia, Noria, Devias  – Các loại ngọc quý – Nhẫn Phù Thủy
14 New Year invasion (Năm Mới) 2h05, 6h05 10h05 14h05, 18h05 22h05  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion  – Exp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo
15 Invasion of rabbits (Thỏ Ngọc) 2h15, 6h15 10h15 14h15, 18h15 22h15  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion  – Các loại ngọc quý
16 Invasion of summer

(Hỏa Diệm Quỷ)

2h25, 6h25 10h25 14h25, 18h25 22h25  – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Lost Tower, Atlans, Tarkan, Aida, Kanturu, Raklion  – Các loại ngọc quý
17 Christmas invasion (Ông Già Noen) 2h50, 6h50 10h50 14h50, 18h50 22h50 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Devias – Nhận Buff Hỗ Trợ – vé
18 Medusa 0h00 12h00 – Xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ Peace Swamp – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo Cao cấp
19 Kundun 12h Sau khi chết

N/A

– Sử dụng vé vào bản đồ Kalima 6,7 – Các loại ngọc quý – Đồ Hoàn Hảo Cao cấp
20 Merchant Moss (Thương nhân Moss) 2h00, 8h00

14h00, 20h00

– Xuất hiện tại Ebeland – Thương nhân bán đồ Hoàn Hảo bằng Zen Tỷ lệ Ngẫu Nhiên
21 invoking Demons

(Demons xâm lược)

1h25, 5h25, 9h25

13h25, 17h25, 21h25

– Xuất hiện tại Tarkan,Aida, Kanturu,Karutan,Acheron – Các loại ngọc quý – Sách Triệu Hồi Quoái Thú Hoàng Kim 2
21 Eggs Event

( Trứng Phục Sinh )

1h50, 5h50, 9h50

13h50, 17h50, 21h50

– Xuất hiện tại: Loren, Noria, Devias, Elbeland, Lost, Icarus, Kalima,  Aida, Kanturu, Swamp, Raklion – Trúng Pet