Bảo Trì Update 17h đến 18h Ngày 29/8/2018

Bảo trì máy chủ update vào lúc 17h đến 18h Ngày 29/8/2018

– Cập nhật sử lỗi hiện thị sách skill của sum ở client.

  • Cập nhật sửa lỗi nhầm khi mua bùa Tăng Ma Lực thành bùa Phẫn Nộ trên Cardshop.
  • Bổ xung thêm các loại Wing mini vào Cardshop
  •  Bổ xung thêm bùa Không Tăng Kinh Nghiệm vào Cardshop.
  • Bổ xung thêm vé Chaos Castle vào Cardshop .
  • Loại bỏ một số vật phẩm ra khỏi Cardshop .
  • – Cập nhật thêm các một số sự kiện chuẩn bị cho event 2/9
  • + Chạy Mu.exe để cập nhật được các file update mới nhất để vào game